mRNA国産化へ一歩 名古屋大などが独自技術、高純度で副作用低減も

mRNA国産化へ一歩 名古屋大などが独自技術、高純度で副作用低減も

top